Papildus pakalpojumi

Šajā pakalpojuma līmenī ir iespējams saņemt sekojošus papildu pakalpojumus:


Papildus pakalpojumi

Tarifs klientiem, kuriem nav noslēgts līgums par Eksprespasta pakalpojumu izmantošanu

Tarifs līguma klientiem

Kurjera izsaukums

5.69 EUR

Bezmaksas 

"Uzmanīgi, plīstošs"

+20% no pārsūtīšanas maksas

+20% no pārsūtīšanas maksas

Paziņojums par izsniegšanu 

1.75 EUR (ar PVN)

0.85 EUR

Lielgabarīta sūtījumi*

nav pieejams

+25% no pārsūtīšanas maksas

Dokumentu (PPR) atgriešana**

nav pieejams

1.28 EUR par atgriešanas reizi

Līzinga dokumentu, kredīta grafiku vai tamlīdzīga rakstura dokumentu apstrāde un atgriešana

nav pieejams

0.71 EUR

Pēcmaksas iekasēšana
(maksas iekasēšana no sūtījuma saņēmēja)***

nav pieejams

0.71 EUR

Apdrošināšana****

0.4% no sūtījuma vērtības

0.4% no sūtījuma vērtības

Sūtījuma atgriešana nosūtītājam

3.56 EUR

3.56 EUR

Sods par nepamatotu izsaukumu

5.69 EUR

5.69 EUR

Sods par kurjera aizkavēšanu

2.13 EUR

2.13 EUR

* Lielgabarīta sūtījumi - sūtījumi, kuriem triju dimensiju (malu) izmēru summa ir lielāka par 210 cm.
** Maksa tiek ieturēta par katru PPR atpakal nosūtīšanas reizi, neatkarīgi no PPR skaita.
*** Tiek iekasēta papildus PNS pakalpojuma maksai.
**** Maksimālā sūtījuma apdrošināšanas vērtība 4980.05 EUR. 

Papildus uzrādītajiem tarifiem tiek iekasēts 21% pievienotās vērtības nodoklis