Papildus pakalpojumi

Šajā pakalpojuma līmenī ir iespējams saņemt sekojošus papildu pakalpojumus:


Papildus pakalpojumiTarifs klientiem, kuriem nav noslēgts līgums par Eksprespasta pakalpojumu izmantošanuTarifs līguma klientiem
Kurjera izsaukums5.69 EURBezmaksas 
"Uzmanīgi, plīstošs"+20% no pārsūtīšanas maksas+20% no pārsūtīšanas maksas
Paziņojums par izsniegšanu 1.75 EUR (ar PVN)

0.85 EUR
Lielgabarīta sūtījumi*nav pieejams+25% no pārsūtīšanas maksas
Dokumentu (PPR) atgriešana**nav pieejams1.28 EUR par atgriešanas reizi
Līzinga dokumentu, kredīta grafiku vai tamlīdzīga rakstura dokumentu apstrāde un atgriešananav pieejams0.71 EUR
Pēcmaksas iekasēšana
(maksas iekasēšana no sūtījuma saņēmēja)***
nav pieejams0.71 EUR
Apdrošināšana****0.4% no sūtījuma vērtības 0.4% no sūtījuma vērtības
Sūtījuma atgriešana nosūtītājam 3.56 EUR3.56 EUR
Sods par nepamatotu izsaukumu5.69 EUR5.69 EUR
Sods par kurjera aizkavēšanu 2.13 EUR2.13 EUR

*Lielgabarīta sūtījumi - sūtījumi, kuriem triju dimensiju (malu) izmēru summa ir lielāka par 210 cm

** Maksa tiek ieturēta par katru PPR atpakaļ nosūtīšanas reizi, neatkarīgi no PPR skaita.

*** Tiek iekasēta papildus PNS pakalpojuma maksai.

**** Maksimālā sūtījuma apdrošināšanas vērtība 4980.05 EUR.

Papildus uzrādītajiem tarifiem tiek iekasēts 21% pievienotās vērtības nodoklis.